Shutterstock 1084354877

FitLab

Szybki kontakt

Cieszymy się, że chcesz się z nami skontaktować!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 16:00 – czekamy 🙂

Kontakt

Adres do korespondencji

ul. T. Kościuszki 4a
32-050 Skawina

Napisz lub zadzwoń do naszej Dietetyk:

info@fitlabcatering.pl
+48 735 998 448

Skontaktuj się

Napisz do nas

  Adres e-mail  Temat


  Twoja wiadomość  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

  • 1) Administratorem moich danych osobowych jest (1) FitLab Catering Sp. z o.o. Sp. k, ul. Tadeusza Kościuszki 4A, 32-050 Skawina, NIP: 9452189621, REGON: 363156940, KRS: 0000765188, adres e-mail: info@fitlabcatering.pl.

  • 2) Administrator przetwarza dane osobowe Klientów podane przez nich w Formularzu Zamówienia;

  • 3) moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

   • a) zawarcia i wykonania Umowy dostawy Produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;

   • b) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

  • 4) moje dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora, z usług których korzysta przy realizacji Umowy dostawy Produktu:

   • a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym usługę hostingu;

   • b) podmiotowi, który realizuje usługę dostawy Produktu na moją rzecz;

   • c) podmiotowi, który przesyła na mój numer telefonu wiadomości tekstowe dotyczące zamawianych Produktów;

  • 5) Administrator będzie przesyłał wiadomości tekstowe w postaci komunikatów dotyczących wykonywania Umowy;

  • 6) Administrator może przesyłać na podany przeze mnie numer telefonu również informacje o promocjach, jeśli wyraziłem na to zgodę;

  • 7) Administrator w celu przesyłania Newslettera korzysta z dostawców usług informatycznych, którzy swoją siedzibę mają w USA, a więc poza Unią Europejską; w związku z tym moje dane mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być The Rocket Science Group LLC obsługująca platformę MailChimp, której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych; w każdym momencie przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; The Rocket Science Group LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych;

  • 8) przysługują mi następujące prawa:

   • a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

   • b) prawo do sprostowania danych osobowych;

   • c) prawo do usunięcia danych osobowych;

   • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   • e) prawo do przeniesienia danych osobowych;

   • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego Administratora;

   • g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

   • h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • 9) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fitlabcatering.pl lub pisemnie na adres FitLab Catering Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków

  • 10) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy dostawy Produktu zawartych z Administratorem.

  Czytaj więcej