FitLab

Szybki kontakt

Kontakt

Cieszymy się, że chcesz się z nami skontaktować!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 16:30 – czekamy 🙂

Jeśli chcesz się skontaktować z kurierem w trakcie trwania dostaw (od godziny 08:00), zadzwoń: +48 883 787 757.

Kontakt

Adres do korespondencji

ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków

Napisz lub zadzwoń do naszej Dietetyk:

Masz pytania?

Napisz do nas





Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że: [Czytaj więcej]
 • 1) Administratorem moich danych osobowych jest (1) FitLab Catering Sp. z o.o. Sp. k, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, NIP: 9452189621, REGON: 363156940, KRS: 0000765188, adres e-mail: info@fitlabcatering.pl.
 • 2) Administrator przetwarza dane osobowe Klientów podane przez nich w Formularzu Zamówienia;
 • 3) moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  • a) zawarcia i wykonania Umowy dostawy Produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;
  • b) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • 4) moje dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora, z usług których korzysta przy realizacji Umowy dostawy Produktu:
  • a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym usługę hostingu;
  • b) podmiotowi, który realizuje usługę dostawy Produktu na moją rzecz;
  • c) podmiotowi, który przesyła na mój numer telefonu wiadomości tekstowe dotyczące zamawianych Produktów;
 • 5) Administrator będzie przesyłał wiadomości tekstowe w postaci komunikatów dotyczących wykonywania Umowy;
 • 6) Administrator może przesyłać na podany przeze mnie numer telefonu również informacje o promocjach, jeśli wyraziłem na to zgodę;
 • 7) Administrator w celu przesyłania Newslettera korzysta z dostawców usług informatycznych, którzy swoją siedzibę mają w USA, a więc poza Unią Europejską; w związku z tym moje dane mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być The Rocket Science Group LLC obsługująca platformę MailChimp, której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych; w każdym momencie przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; The Rocket Science Group LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych;
 • 8) przysługują mi następujące prawa:
  • a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania danych osobowych;
  • c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego Administratora;
  • g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
  • h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • 9) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fitlabcatering.pl lub pisemnie na adres FitLab Catering Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
 • 10) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy dostawy Produktu zawartych z Administratorem.

[Zwiń]