Polityka prywatności

1  FitLab zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu fitlabcatering.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących Produktów fitlabcatering.pl lub usług świadczonych zarówno przez FitLab, jak i osoby trzecie.

2  Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z Usług fitlabcatering.pl lub zakup produktów fitlabcatering.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie fitlabcatering.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Umowy i do celów marketingowych.

3  FitLab informuje, iż:

jest administratorem danych osobowych Użytkownika,

podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,

możliwe jest korzystanie z Usług fitlabcatering.pl i zakup produktów fitlabcatering.pl przy wykorzystaniu loginu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika).

6  FitLab oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług fitlabcatering.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie FitLab adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami fitlabcatering.pl.